Czech for foreigners

                                                                                                                                        Super price  
 
 
 Cena 2 240,00 Kč -max. 6 students ( begginer )
 
4.10.2016 - 27.10. 2016 út.+čtv.  (15:00-16:30)
 
 
 

I offer help to everybody who doesn't speak Czech but would like to communicate in Czech.

 

Classes of Czech for foreigners is focused not only on essential grammar but especially on vocabulary for everyday use. 

 

The stress has always been on conversation.

 

I want the class to be fun and useful for everybody.

 

I work with students individually or in small groups. During each lesson students receive materials for home study.

 

You will find the payment information in the section of payment (Ceník).

 

I look forward to seeing you.

 

 

 

 

Чешский язык для иностранцев

Мы предлагаем профессиональные услуги иностранцам, взрослым и детям,
 визучении чешского языка.


Обучение чешскому языку, прежде всего, поможет иностранцам 

ориентироваться и общаться в новой и незнакомой им иноязычной среде.

 

Целью нашего обучения является не только помощь влиться в чешскую жизнь, но и освоить грамматические правила и, что важно, развить активный словарный запас.

 

Большое внимание мы уделяем разговорной практике.

 

Мы предлагаем как индивидуальные уроки, так и уроки в небольших группах.


Также мы предлагаем дополнительные занятия ученикам средних школ

 по чешскому языку, математике, английскому и испанскому языках.

 

В качестве учителя вы можете выбрать студента либо опытного педагога.


Информацию о стоимости уроков и вариантах оплаты Вы найдете по ссылке Ceník.

 

 

 

 

Nabízím pomoc cizincům-dospělým i dětem, kteří nemluví česky a  chtějí užívat češtiny jako prostředku ke komunikaci.

 

Výuka češtiny pro cizince je zaměřena především na schopnost orientace a komunikace v prostředí pro cizince novém a neznámém.

 

Cílem výuky je nejen se co nejrychleji začlenit do běžného života u nás, ale také osvojení gramatických pravidel jazyka a především rozvoj slovní zásoby.

 

Velký důraz je kladen na konverzaci.

 

Nabízím individuální výuku i  výuku v malých  skupinách. 

 

Zajistím doučování češtiny, matematiky, angličtiny a španělštiny pro žáky základních škol.           

 

Informace o cenách a způsobu platby naleznete pod záložkou Ceník.

 

Těším se na shledanou.

 

 

 

Mgr. Lenka Kader Aghová