Informace o nás

Mgr. Lenka Kader Aghová

 

- Univerzita  Karlova v Praze Ústav jazykové a odborné přípravy:

absolventka Dvousemestrálního kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka, zakončeného závěrečnou prací na téma: Metodika využití obrazového materiálu ve výuce češtiny pro žáky-cizince.

-  PedF Masarykovy univerzity v Brně

-  praxe: učitelka ZŠ, I. stupeň, výuka cizinců

- absolvované kurzy: Jak pracovat s dětmi se specifickými poruchami učení a chování; Metodika práce s dětmi - cizinci na základních a středních  školách; Sociometrie a její využití při práci se třídou; vzdělávací program Začít spolu; Seminář o mozku - jak pracuje, funguje, trénování  mozku;

- Cambridge ESOL Entry 2